نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. فناوری نظارت الکترونیکی؛ راهبردی نو برای مدیریت ازدحام و جرایم مأموران انتظامی زندان‌ها

دوره 16، شماره 59، تابستان 1400، صفحه 109-138

مریم شیریان نسل؛ جمال بیگی؛ بابک پورقهرمانی