نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تخریب گرایی و مدیریت آن با رویکرد عملیات روانی فرهنگ پایه

دوره 16، شماره 59، تابستان 1400، صفحه 139-166

محمد سمیعیانی؛ امید نوبخت؛ رضا دوستدار