نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد پلیس در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی

دوره 16، شماره 59، تابستان 1400، صفحه 89-107

حسین یوسف‌وند؛ علی رحیمی