کلیدواژه‌ها = پیشگیری
تعداد مقالات: 11
2. هشداردهی با رویکرد پیشگیری پیشگیرانه در فرایند سازمان‌های حفاظتی - امنیتی

دوره 15، شماره 57، زمستان 1399، صفحه 27-51

محمد حسین قدیمی؛ جواد منزوی بزرگی؛ ابوالفضل جعفرنژاد


3. صیانت از مأموریت‌های سایبری در سازمان‌های امنیتی

دوره 15، شماره 55، تابستان 1399، صفحه 129-160

احمدرضا فراشی؛ اکبر استرکی؛ داود عبیری


7. میزان اثربخشی آموزش‌های حفاظتی در پیشگیری از شکست‌های حفاظتی (مورد مطالعه فرماندهی انتظامی شهرستان همدان سال 1395)

دوره 13، شماره 47، تابستان 1397، صفحه 1-24

علی‌اعظم کریمایی؛ خدابخش کتولی‌نژاد؛ مرتضی کریمی‌فیض