کلیدواژه‌ها = حفاظت اطلاعات
تعداد مقالات: 4
1. الگوی راهبردی حفاظت اطلاعات در برابر تهدیدات ترکیبی

دوره 16، شماره 58، بهار 1400، صفحه 63-98

محمد عباسی؛ حمیدرضا نادی


2. تأثیر مدیریت دانش حفاظتی بر مصون‌سازی کارکنان

دوره 14، شماره 51، تابستان 1398، صفحه 93-116

حبیب قنبری؛ صفدر شفیعی


3. سنجش اثربخشی دوره‌های آموزش حفاظتی (مورد مطالعه دورۀ 12 کارشناسی‌ارشد حفاظت اطلاعات)

دوره 13، شماره 46، بهار 1397، صفحه 31-58

اکبر استرکی؛ فرزین فولادی؛ سید ایسر ابره دری


4. تأثیر اقدام‌‌های صیانتی ساحفاناجا در عملکرد شغلی کارکنان ناجا (مورد مطالعه فرماندهی مرزبانی ناجا)

دوره 13، شماره 46، بهار 1397، صفحه 105-138

علی اعظم کریمایی؛ بهمن مرادی؛ رحمت اله قدسی فر