موضوعات = اطلاعاتی و امنیتی
تعداد مقالات: 4
3. الگوی راهبردی حفاظت اطلاعات در برابر تهدیدات ترکیبی

دوره 16، شماره 58، بهار 1400، صفحه 63-98

محمد عباسی؛ حمیدرضا نادی


4. ارزشیابی اثربخشی رفتاری آموزش‌های امنیتی معکوس و رابطه آنها با توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان

دوره 16، شماره 58، بهار 1400، صفحه 131-156

اسماعیل عبداللهی؛ مرتضی رضائی‌زاده؛ اسماعیل جعفری