تعداد مقالات: 188

6. بررسی رابطة هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان در سازمان‌های اطلاعاتی

دوره 12، شماره 44، پاییز 1396، صفحه 1-22

علیرضا باقری؛ جلال صفرخانلو


9. میزان اثربخشی آموزش‌های حفاظتی در پیشگیری از شکست‌های حفاظتی (مورد مطالعه فرماندهی انتظامی شهرستان همدان سال 1395)

دوره 13، شماره 47، تابستان 1397، صفحه 1-24

علی‌اعظم کریمایی؛ خدابخش کتولی‌نژاد؛ مرتضی کریمی‌فیض


10. بررسی حقوقی تخلیة تلفنی مأموران دولتی در قوانین موضوعه

دوره 13، شماره 48، پاییز 1397، صفحه 1-26

مرتضی نوروزی علم


11. ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های بهره‌وری در سازمان‌های حفاظتی

دوره 13، شماره 49، زمستان 1397، صفحه 1-32

خلیل علیمرادی؛ اسکندر صفری؛ علی اعظم کریمایی


14. ارتباط سرمایة اجتماعی با تعالی سازمانی در سازمان‌های حفاظتی

دوره 14، شماره 52، پاییز 1398، صفحه 1-28

سعدی امجدیان؛ محمد جواد کاملی؛ فرزین فولادی


16. امکان‌سنجی پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های اطلاعاتی

دوره 15، شماره 54، بهار 1399، صفحه 1-30

اکبر استرکی؛ حبیب قنبری؛ کورش ولی خانی


17. تبیین ابعاد تهدیدهای امنیتی در فضای مجازی با تأکید بر پیام‌رسان‌ها

دوره 15، شماره 56، پاییز 1399، صفحه 1-33

ابوالفضل قطب الدینی؛ ابوالفضل دانایی؛ فرشاد فائزی رازی


18. بحران هویت و تأثیر آن بر امنیت فرهنگی و اجتماعی در ایران

دوره 9، شماره 30، بهار 1393، صفحه 17-31

ابراهیم داودی؛ عباس ملکی


19. امنیت سیاسی در اسلام

دوره 9، شماره 31، تابستان 1393، صفحه 17-50

محمد شاه محمدی


20. الگوی امنیت پایدار در جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 32، پاییز 1393، صفحه 17-51

حسین باقری؛ سید علیرضا عزیزموسوی؛ مصطفی لطفی