نقش مشارکت سازمانی در پدافند غیرعامل

نویسنده

چکیده

بررسی نقش مشارکت سازمانی در پدافند غیرعامل، مستلزم شناسایی پدافند غیرعامل و مشارکت است. در این راستا تحقیق حاضر به مطالعه پدافند غیرعامل شامل: تعریف، مفاهیم و اهداف کلی پدافند غیرعامل، تاریخچه و کارکردهای کلی پدافند غیرعامل، مصادیق اقدامات پدافند غیرعامل، سیاست‌های کلی نظام، فرامین و تدابیر در امور پدافند غیرعامل در ایران پرداخته است.
در مبحث مشارکت به معنی، مفهوم و تعریف مشارکت، سطوح مشارکت، اهمیت مشارکت، ابعاد مشارکت، فواید مشارکت، عوامل مؤثر در میزان مشارکت و بهره حاصل از مشارکت اشاره شده است.
مهم‌ترین خصوصیات مشارکت سازمانی برای مشارکت سازمان‌ها در امر پدافند غیرعامل، میزان آگاهی از محیط سیاسی خود، نگرش آنها به پدافند غیرعامل، ‌نحوه تصور از پیامدهای مشارکت، آگاه بودن، وجدان و انسانیت، احساس مسئولیت و... است و مهم‌ترین مشکلات و موانع موجود در راه مشارکت سازمانی در پدافند غیرعامل،‌ عدم اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی سازمان‌ها، ترس از عواقب مشارکت، نگرش منفی نسبت به پدافند غیرعامل به‌عنوان عامل کندکننده در برابر پیشرفت‌های اقتصادی، حمایت نکردن از مشارکت‌کنندگان، نداشتن فرصت کافی و مشغله‌کاری سازمان‌ها می‌باشد.
در پایان پیشنهاداتی برای ارتقای مشارکت سازمانی ‌در پدافند غیرعامل از جمله تشکیل تیم پدافند غیرعامل سازمان‌ها و اطلاع‌رسانی و آموزش سازمانی ارائه شده است.