بررسی ارتباط رسانه‌های جمعی با امنیت (موردکاوی؛ رویکرد رسانه‌های جمعی غربی نسبت به امنیت در جمهوری اسلامی ایران)

نویسندگان

چکیده

پس از انقلاب اسلامی ایران و با تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی - به ویژه در سال‌های اخیر - رسانه‌های جمعی غربی نظیر؛ رادیوها، شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، مطبوعات و خبرگزاری‌ها و سایت‌های اینترنتی، تهاجم همه‌جانبه‌ای را علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده‌اند و به واقع شاهد جنگ تمام عیار رسانه‌ای غرب، با جمهوری اسلامی ایران بوده‌ایم. این پژوهش از نوع توصیفی و بر اساس مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای بوده که به بررسی و مطالعه رابطه رسانه‌های جمعی و امنیت و نیز چگونگی رویکرد رسانه‌های جمعی غرب نسبت به امنیت در جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.
در مجموع بر اساس یافته‌های حاصل از این پژوهش، رسانه‌های جمعی غربی تحت تأثیر دستگاه‌های سیاست خارجی و اطلاعاتی کشورهای متبوع خود و با استفاده از تاکتیک‌های رسانه‌ای، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی، به دنبال ارائه چهره‌ای مخوف از اسلام و جمهوری اسلامی در نزد افکار عمومی جهان به‌خصوص غرب، ترسیم ایران به عنوان محور شرارت در منطقه و جهان، نشان دادن وجود ناامنی و تلاش در جهت ایجاد ناامنی در جمهوری اسلامی و معرفی ایران به عنوان تهدیدکننده صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی بوده‌اند.
در راهبرد جدید غرب علیه نظام اسلامی بر سه موضوع تأکید شده بود: دکترین مهار، نبرد رسانه‌ای و ساماندهی نافرمانی مدنی و در نبرد رسانه‌ای نظام سلطه با نظام جمهوری اسلامی که به ویژه از سال 2005 شدت بیشتری گرفت، تغییر باورها، ارزش‌ها و هنجارهای مردم مسلمان ایران در جهت مشروعیت‌زدایی از نظام اسلامی و در نهایت، به خطر انداختن امنیت ملی ایران در سطح ملی و بین‌المللی با بهره‌گیری از شبکه‌های گوناگون رسانه‌ای و تلویزیونی، اولویت ویژه‌ای داشت. به همین