امنیت سیاسی در اسلام

نویسنده

چکیده

امنیت از نیازهای اولیه فرد و جامعه انسانی است و امنیت سیاسی از مهم‌ترین مباحث فلسفه سیاسی در اسلام است. به همین دلیل اغلب مکاتب در علوم انسانی به این نیاز اساسی بشر پرداخته‌ و سعی نموده‌اند زوایا و وجوه مختلف این مفهوم به ظاهر ساده ولی در عین حال بسیار پیچیده را روشن نمایند. اسلام به عنوان دین کامل و مکتب حیات‌بخش به این نیاز حیاتی انسان توجه نموده است. روش این تحقیق، کیفی و نوع تحقیق، بنیادی و نظری است که ازطریق مطالعات کتابخانه‌ای انجام گردید. در این روش با مطالعه کتاب‌ها، مقالات و تحقیقات و به‌ویژه با رجوع به قرآن کریم و نهج‌البلاغه (منبع دست اول) آیات و روایات مرتبط با موضوع گردآوری و با استفاده از ترجمه (منابع دست دوم) مفهوم و معانی آیات استنباط و سپس در متن مورد بررسی و تبیین قرار گرفت.
بر اساس نتایج پژوهش، از دید سیاست و حاکمیت، اسلام ضمن تأیید روابط و احترام متقابل ملت و دولت، معتقد است با حفظ انسجام داخلی، پیروی از ولی فقیه، نفی سلطه و حفظ عزت اسلامی و ملی، وفاداری به آرمان‌ها، بصیرت و هوشیاری در مقابل توطئه‌ها و خطرهای بیگانگان، مردم نیز بایستی از دین و کشور دفاع نمایند. از زاویه جامعه‌شناسی سیاسی (که تبیین‌کننده روابط شهروندان با حاکمان است) اسلام ضمن تأکید بر حقوق متقابل زمامداران و مردم، معتقد است شهروندان در جامعه دینی برخوردار از کرامت انسانی، دارای آزادی و حق انتخاب و نقش‌آفرین در اداره امور جامعه و سرنوشت خویش هستند و قوام و استمرار حیات نظام دینی را نقش‌آفرینی فعال مردم در حیات سیاسی جامعه می‌داند.