بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای در فروپاشی بنیان خانواده

نویسندگان

چکیده

«رسانه» وسیله‌ای است که پیغامی را از جایی به جایی دیگر انتقال می‌دهد. امروزه رسانه‌ها در تمامی فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، امنیتی و... دارای جایگاه و نقش‌های مؤثر‌ و بسترسازی می‌باشند. اطلاع‌رسانی، تنویر افکار عمومی و ارتقاء سطح بینش مردم، از جمله کارکردهای مهم رسانه‌های جمعی در جامعه است. رسانه‌های جمعی، باعث ارتباط جمعی در فرآیندی جامعه‌گستر می‌گردند و نقش رسانه‌ها را میانجی روابط اجتماعی می‌دانند.
در جهان امروز، با توجه به رشد و گسترش رسانه‌های ارتباط جمعی و استفاده روزافزون از این فناوری‌ها - به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای - شاهد ورود عناصر فرهنگی جدیدی در میان خانواده‌ها و حریم خصوصی آنها هستیم که باعث پیدایش سلیقه‌ها، نگرش‌ها و باورهای متفاوتی در میان ایشان شده است.
این ابزار‌ها بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد، در سطح کشورها و حتی بین‌الملل تأثیر گذاشته و اثرهای سوء آنها، خانواده‌های ایرانی و به تبع آن خانواده‌های کارکنان نیروهای مسلح را نیز تهدید می‌کند.
با اینکه نفوذ این ابزارها، معضلات فرهنگی و اجتماعی بسیاری را در بین خانواده‌های کشورها پدید آورده، اما تحقیقات اندکی در زمینه آسیب‌های مختلف این ابزارها بر بنیان خانواده صورت گرفته است. شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای، آثار و تبعاتی از قبیل؛ آسیب‌های روانی، ترویج روابط آزاد، القای شبهات دینی، تأثیر در روابط زوجین، حیا زدایی، نقض حریم خصوصی، تأثیرهای سوءرفتاری، خودشیفتگی، آسیب‌های جسمانی و بلوغ زودهنگام روان‌شناختی بر بنیان خانواده‌ها دارند و می‌طلبد با برنامه‌ریزی مؤثر و هدفمند، نسبت به خنثی‌سازی این تبعات و تحکیم بنیان خانواده‌ها تلاش نمود.