بررسی نقش نهادهای نظارتی در امنیت داخلی

نویسنده

چکیده

پیشرفت و تکامل جوامع بشری و بروز و ظهور استعدادها و شکوفایی اندیشه‌ها، همواره مدیون امنیت و آرامش در جامعه بوده و بدون در نظر گرفتن امنیت، انسان برای رسیدن به هدف‌های والای خود با چالش‌های اساسی مواجه خواهد شد. امنیت از جمله مسائلی است که در طول زمان همزاد جوامع انسانی کوچک و بزرگ بوده و جست‌و‌جو و دستیابی به آن، از مهم‌ترین انگیزه‌های انسانی به‌شمار رفته است. بنابراین، از قبایل کوچک اولیه گرفته تا دولت‌های بزرگ در طول تاریخ با مفهوم امنیت بیگانه نبوده‌اند. جوامع امروزی بعد از تأمین مایحتاج عمومی، نیاز به برقراری امنیت و احساس امنیت دارند، که این مهم با تضمین و تأمین امنیت داخلی میسور خواهد شد. بنابراین، نهادهای تأمین‌کننده امنیت داخلی، به‌تنهایی و به‌دور از هرگونه نظارت و همچنین بدون هرگونه اهرم بازدارنده، شاید قادر به برقراری امنیت داخلی باشند، اما هرگز حرکت خود را در جهت ناصحیح احساس نمی‌کنند و در اینجا است که نقش دستگاه‌های نظارتی در جهت کمک به برقراری امنیت داخلی ملموس‌تر شده و خود را بروز و ظهور می‌دهند.
دستگاه‌های نظارتی در حقیقت نبض سازمان‌های تأمین‌کننده امنیت بوده و به‌عنوان فرآیندی مهم و حیاتی ضامن بقا و تداوم نهاد امنیت‌ساز تلقی می‌شوند. عدم وجود نهادهای نظارتی مبتنی بر ارزش‌های حاکم بر یک جامعه، زیان‌های جبران‌ناپذیری را به-دنبال خواهد داشت. پس می‌توان نتیجه گرفت که سالم بودن و پاک عمل کردن نهادهای نظارتی از هرگونه تهدیدها و آسیب‌های پیشِ‌رو، منجر به تضمین سلامت جامعه و برقراری امنیت داخلی خواهد شد.
این مقاله از نظر هدف؛ کاربردی بوده و به روش اسنادی و کتابخانه‌ای انجام شده که ضمن تبیین اهمیت امنیت داخلی و عوامل تأثیرگذار بر آن، به معرفی نهادهای نظارتی در کشور پرداخته و کارکردهای مثبت و منفی این نهادها و ضرورت وجود آنها را تشریح خواهیم کرد.
نتایج به‌دست آمده حاکی از اهمیت وجود نهادهای نظارتی و ضرورت عملکرد مناسب آنها در تأمین امنیت داخلی بوده و پیشنهاد شده تا ضمن تلاش برای سالم‌سازی و پاک بودن این نهادها، اقدام لازم برای تقویت آنها صورت پذیرد.