جرائم و تهدیدهای سایبری و نقش پلیس در توسعه امنیت نرم در محیط سایبر

نویسنده

چکیده

گستره مفهوم امنیت در شبکه، در پنج حوزه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و قضایی ریشه دوانده که نبود بسته سیاستی منسجم برای مدیریت پیشگیرانه تهدیدهای احتمالی در فضای سایبر، می‌تواند زیربنای توسعه مطلوب را با چالش‌های جدی مواجه کند. از طرفی رفع خلأهای تقنینی، نظارتی و اجرایی مدیریت تهدیدهای امنیت اجتماعی در فضای وب، زمانی دارای ضریب اثربخشی بالایی است که از شش مشخصه همسویی با اسناد بالادستی، فرابخشی، کلان‌نگری، راهبردی، هدف‌محوری (انسجام فکری) و برنامه‌محوری (ثبات رویه‌ای) برخوردار باشد و هرگونه نگاه سطحی نسبت به تهدیدهای سایبری، می‌تواند نطفه شکل‌گیری وقوع بحران‌های پنج‌گانه منزلت، مشروعیت، نفوذ، توزیع و مشارکت را در سیاست‌های کلان به‌وجود آورد.
امروزه زیرساخت‌های حیاتی در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصادی، صنعتی، انرژی، حمل‌ونقل، مالی، خدمات عمومی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، امنیتی و اطلاعاتی، وابستگی زیادی به فضای سایبر پیدا کرده و مزیت‌های زیادی از این رهگذر نصیب بشر گردیده است، اما همین پدیده، آسیب‌پذیری‌ها، تهدیدها و چالش‌های جدید، پیچیده، مبهم و خطرناکی را در تمامی حوزه‌های مذکور، ایجاد نموده است.
امروزه حضور پلیس در قلمرو مجازی برای کنترل بسیاری از ناهنجاری‌هایی که ممکن است در این محیط شکل بگیرد، امری ضروری است. موجودیت یافتن پلیس مجازی می‌تواند بسیاری از نیازهای شهروندان که مراکز واقعی قابلیت پاسخگویی به آن‌ها را ندارند، مرتفع سازد.
در این تحقیق بر آنیم که با روش تحقیق تحلیلی و استنباطی و با پاسخگویی به سؤال‌هایی همچون: مهم‌ترین تهدیدهای انتظامی‌امنیتی فضای سایبری کدام است؟ نقش پلیس در پیشگیری از جرم و تهدید با رویکرد توسعه امنیت نرم در محیط سایبر کدام است؟ ضرورت، هدف‌‌ها و مأموریت‌های پلیس سایبر برای شناسایی و پیگرد مجرمان در فضای سایبر کدام است؟ راهکارهای کاربردی برای حفظ امنیت اطلاعات در برابر تهدیدهای فضای سایبر کدام است؟

کلیدواژه‌ها