• بررسی نقش ارشاد امنیتی در پیشگیری از وقوع جرائم

نویسندگان

چکیده

ارشاد امنیتی ازجمله مقوله‌های پیچیده، حساس و درعین‌حال بسیار مؤثر و سرنوشت‌ساز در امر صیانت و هدایت امنیتی کارکنان محسوب می‌گردد. سازمان‌های حفاظت‌اطلاعات نیروهای مسلح به‌منظور حفظ و صیانت از کارکنان و پیشگیری از بروز جرائم و تخلفات عدیده، از ارشاد امنیتی به‌عنوان یکی از اولویت‌های کاری خود بهره می‌برند. ازاین‌رو، باتوجه به اهمیت ارشاد امنیتی در پیشگیری از جرم، در این مقاله محققین درصدد برآمدند تا با مطرح نمودن این سؤال که نقش ارشاد امنیتی در پیشگیری از وقوع جرائم به چه میزان است، به این امر بپردازند. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه‌ای است. نتایج حاصله حاکیست که ارشاد امنیتی زمانی صورت می‌گیرد که فرد در آستانه آلودگی قرارگرفته و هنوز جرمی را مرتکب نشده است، زیرا درصورتی که جرم توسط فرد انجام شود می‌بایست برابر قانون در مرجع ذی‌صلاح قضایی مورد رسیدگی واقع شود و در این مرحله برخورد درون‌سازمانی معنی و مفهومی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the role of security guidance in crime prevention

نویسندگان [English]

  • Saeid Kouchi
  • Morteza SoleimaniDarani
  • Amirabbas momtaz
چکیده [English]

Security guidance is one of the complex, sensitive and at the same time very effective and crucial issues in the arena of staff's security protection and guidance. Armed forces intelligence protection organizations with the aim of preserving and protecting the staff and preventing multifarious crimes and offences, take benefit from security guidance as one of their professional priorities. Hence, considering the importance of security guidance in crime prevention, the researchers in this article tried to study this issue through stating this question that security guidance to what extent has a role in preventing crime occurrence.
This research is applied and research method is documentary and library. Gained results shows that security guidance occurs in a time that the individual is on the threshold of moral flaws but no crime has been committed yet, because in a case that crime occurs by a person, according to law, he should be investigated in lawful judicial authority and in this stage, the inter organizational encounter does not have any meaning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • guidance
  • Security
  • prevention
  • occurrence
  • Crime