• راه‌های ارتقای کیفیت آموزش و دانش در سازمان‌های حفاظتی

نویسنده

چکیده

«دانش» منبع عظیم قدرت در هر سازمان محسوب شده و ابزار برتری بر مشکلات است. در سازمان‌های حفاظتی و مجموعه‌هایی که خدمت در آن‌ها نیازمند کارکنان حاذق و مجرب بوده و یا اجرای مأموریت‌های آن، نیازمند دقت و ظرافت بالایی است، آموزش و دانش تخصصی، نقشی اساسی در تعالی و موفقیت سازمانی ایفا می‌کند. سطح آموزش و دانش سازمانی و توانمندی‌های علمی و تخصصی در کارکنان چنین سازمان‌هایی باید از آن سطح کیفیت و کارآمدی بالایی برخوردار باشد تا بتوانند وظایف محوله را در صحنه‌های حساس مأموریتی، با دقت لازم به انجام رسانیده و نیز قادر باشند برای حل مشکلات کاری و مدیریت بحران‌های احتمالی به‌درستی تصمیم‌گیری نمایند.
این مقاله با هدف مشخص‌کردن روش‌های تعیین نیازهای آموزشی، روش‌های اثربخشی آموزش و بررسی راه‌های تأثیر آموزش بر یادگیری و تبدیل آن به دانش سازمانی در واحدهای حفاظتی نگارش شده است. تحقیق ازنظر هدف «کاربردی» و از‌لحاظ روش «توصیفی» و جمع‌آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای انجام شده است. با مطالعه و بررسی‌های صورت گرفته؛ ایجاد تحول در تعیین نیازمندی‌ها، روش اجرا، کاربردی نمودن آموزش‌ها و نحوه تبدیل آن‌ها به دانش سازمانی، امری ضروری می‌باشد. برابر یافته‌های این تحقیق؛ اثربخش نمودن چرخه مدیریت دانش، کاربردی و به‌روز نمودن محتوا و متون آموزشی و استمرار کسب تجربه‌های ارزنده کارکنان حفاظتی و اشتراک‌گذاری مؤثر آن‌ها، بسیار لازم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها