• نقش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری از براندازی نرم

نویسنده

چکیده

«قدرت» در ساده‌ترین شکل آن یعنی تحمیل اراده بر دیگری؛ توان تحمیل اراده بر دیگری. جنگ نرم، جنگ سرد و جنگ نیمه‌سرد، نیاز به توان و قدرت دارد. کسی که می‌خواهد جنگ کند، باید توان و بنیه داشته باشد. امروزه با کوچک‌تر و پیچیده‌تر‌شدن جهان به‌واسطه رشد روزافزون وسایل ارتباط جمعی ازقبیل اینترنت و ماهواره، معادلات گذشته در تنظیم روابط بین کشورها تا حدود زیادی به‌هم خورده و جای خود را به معادلات جدیدی داده است؛ به‌گونه‌ای که به‌جای به‌کارگیری مستقیم زور، توجه قدرت‌ها به استفاده از قدرت نرم و ایجاد تغییرات ازطریق مسالمت‌آمیز با به‌کارگیری شیوه‌های نوین مداخله در امور داخلی کشورها جلب شده است.
علاوه بر این، در این دوران رسانه‌ها به‌مثابه ابزاری اساسی برای اِعمال سیاست‌های قدرت‌های زورمدار به‌کار می‌روند و رقابتی جهانی در عرصه نبرد رسانه‌ای شکل گرفته است. در این میان جنگ نرم با هدف گرفتن فکر و اندیشه ملت‌ها، نقش مهمی را در سست نمودن حلقه‌های فکری و فرهنگی جوامع ایفا می‌کند. دشمنان ملت ایران و به‌خصوص امریکا سعی دارند با ارائه تعریف جدیدی از تروریسم و آزادی‌خواهی و... جنگ نرم گسترده‌ای را علیه دیگر کشورها شکل دهند تا بتوانند حکومت‌ها را سرنگون یا مطیع خود سازند. در این مقاله که از روش کتابخانه‌ای و اسنادی استفاده شده است، قدرت نرم کشورمان را در پیشگیری از براندازی نرم، مورد کنکاش و بررسی قرار می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها