الزام‌ها و راهکارهای تحقق شایسته‌سالاری حفاظتی و صیانتی

نویسنده

چکیده

مفهوم شایسته‌سالاری و شایسته‌‌‌‌‌‌‌‌گزینی از دیدگاه صاحب‌نظران علوم اجتماعی و اندیشمندان اسلامی یکی از مفاهیم پرکاربرد و شعارهای رهبران سیاسی و مدیران جامعه در سطوح مختلف بوده که با مطالعه تاریخی در کتب اسلامی و سیره و سنت ائمه معصومین(علیهم‌السلام) به ارتباط آن با فرایند توسعه پی برده و متفقاً بر این موضوع تأکید دارند که نظام شایسته‌سالاری با فرایند توسعه مطلوب و همه‌جانبه ارتباط تنگاتنگ دارد. صرف‌نظر از اینکه هنوز در جوامع مختلف حتی جوامعی که رهبران آن‌ها شعار شایسته‌سالاری سر می‌‌‌‌‌‌‌‌دهند، مدیران توصیه شده و منصوبان غیرتخصصی وجود دارد، لیکن در نگاه کلی به‌منظور استقرار نظام شایسته‌سالاری در ساختار سازمان‌های امنیت‌‌‌‌‌‌‌‌ساز، دولت‌‌‌‌‌‌‌‌ها و سازمان‌ها فارغ از مسائل سیاسی و ارتباطات ناسالم باید براساس اصول شایسته‌سالاری و آزمون‌‌‌‌‌‌‌‌های تخصصی که یکی از عوامل اساسی توانمند‌‌‌‌‌‌‌‌سازی دولت‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ارتقای سطح دانش و تخصص مدیران و گردانندگان هر کشور است، از افراد شایسته و نخبه استفاده نموده تا بتوانند از منافع ملی کشورشان به درستی دفاع نموده و امنیت مورد انتظار را برای کشورشان به ارمغان بیاورند. در نهادهای امنیت‌‌‌‌‌‌‌‌ساز در جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز لازم است برای تأمین امنیت مردم به‌ویژه در سطوح مدیریتی از وجود افراد نخبه و شایسته استفاده گردد.
این پژوهش با هدف بررسی الزام‌ها و راهکارهای تحقق شایسته‌سالاری حفاظتی و صیانتی صورت گرفته است. در این پژوهش سؤال‌‌‌‌‌‌‌‌هایی در مورد الزام‌ها و راهکارهای تحقق شایسته‌سالاری حفاظتی و صیانتی مطرح شده که پس از بررسی مبانی و مفهوم نظری و دیدگاه‌هاى مختلف و همچنین بررسی آن در گذر تاریخ و با درنگی در اندیشه اسلامی، مشخص شد نقش شایسته‌سالاری حفاظتی و صیانتی در انتصاب افراد به‌منظور بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری ناجا در حد خیلی زیاد بوده و باتوجه به نتایج بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌های انجام شده لازم است به‌منظور ارتقا و استقرار هرچه بیشتر نظام شایسته‌سالاری حفاظتی و صیانتی در تمام سطوح و همچنین اثربخشی مشاغل ناجا، الزام‌ها و راهکارهای تحقق شایسته‌سالاری حفاظتی و صیانتی برای هدفمندتر نمودن اقدام‌ها و استفاده از این روش‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌منظور بهبود انتصاب‌ها، اصلاح کنونی روش‌‌‌‌‌‌‌‌های انتصاب، پیشنهادهای دیگر مندرج در بند آخر مقاله حاضر اقدام لازم به عمل آید. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی استنباطی و از‌نظر هدف کاربردی بوده و نحوه جمع‌‌‌‌‌‌‌‌آوری اطلاعات به‌صورت اسنادی با بهره‌‌‌‌‌‌‌‌گیری از فیش‌‌‌‌‌‌‌‌برداری انجام شده است