دشمن‌شناسی و نقش آن در تعالی سازمان‌هاى حفاظتی

نویسنده

چکیده

یکی از عوامل مؤثر در خنثی‌سازی تهدیدها و هجمه‌هاى اطلاعاتی و امنیتی دشمنان، شناخت دقیق هدف‌‌ها، برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و حوزه‌هاى فعالیتی آن‌هاست. انسان تا دشمن و برنامه‌هاى او را نشناسد، هرگز قادر نخواهد بود برای مقابله با آن برنامه‌ریزی و اقدام نماید. نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و کارکنان ایثارگر آن، از هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پایدار دشمنان بوده که لازم است با درایت انقلابی و نصب‌العین قرار دادن تدابیر داهیانه فرماندهی معظم کل قوا مورد صیانت قرار گیرند.
در این پژوهش، محقق با تأکید و بهره‌‌‌‌‌‌‌‌گیری از رهنمودها و هشدارهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌‌‌‌‌‌‌‌ای(مدظله‌العالی) به‌دنبال تبیین عوامل مؤثر بر شناخت دشمن و نقش آن در اثربخشی مأموریتی و تعالی سازمان‌های حفاظتی است. بر این اساس، سؤال‌هاى این تحقیق عبارت‌اند از؛ دشمن‌شناسی چه نقشی در تعالی و اثربخشی مأموریتی سازمان‌هاى حفاظتی دارد؟ شیوه‌هاى نبرد با دشمن به چه صورت است؟ نقش کارکنان حفاظتی در مقابله و خنثی‌سازی تهدیدهای دشمنان کدام است؟ این تحقیق از منظر بهره‌برداری کاربردی، از‌نظر روش اجرا توصیفی و جمع‌آوری داده‌ها به روش کتابخانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای انجام شده است.