ارائه الگوی راهبردی صیانت امنیتی از ناجا با رویکرد مدیریت جهادی

نویسنده

چکیده

امروزه تدوین و انتخاب و اجرای راهبردها، از دغدغه‌های سازمان‌ها است. سازمان‌ها تلاش می‌کنند با توجه به ارزش‌ها، فرهنگ سازمانی، هدف و منابع خود، راهبردهایی را تعریف و اجرا نمایند. سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان سازمان
امنیتی - اطلاعاتی مسئولیت صیانت از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در برابر تهدیدها و آسیب‌های امنیتی برعهده دارد.
در سال‌های اخیر، مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) مفاهیم جدیدی را برای حرکت شتابان و پرسرعت پیشرفت کشور در زمینه‌های گوناگون در سخنرانی‌های خود مطرح نموده‌اند و لزوم توجه، تعمق و پیش‌بینی الزام‌های پیاده‌سازی و اجرایی نمودن آن علاوه بر شرعی و تکلیفی بودن، برای تداوم پیشرفت، امری ناگزیر است. یکی از این مفاهیم ارائه‌ی رویکرد جهادی که لازم است در حوزه صیانت امنیتی نیز مورد توجه جدی قرار بگیرد، است.
این مقاله در پی آن است تا با ارائه‌ی الگویی راهبردی، نحوه‌ی پیاده‌سازی و اجرای این راهبرد را ارائه نماید و مطالب آن در چند بخش سازماندهی شده است؛ ابتدا به بررسی مفاهیم جهاد، امنیت، مدیریت راهبردی بر اساس ادبیات نظری و روش‌های تحقیق آمیخته (ترکیب روش‌های کمی و کیفی داده بنیاد و تحلیل محتوا) پرداخته و سپس بر اساس الگوهای موجود، الگوی راهبردی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها