حفاظت از کارکنان در فضای مجازی

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت دنیای مجازی در عصر حاضر و رشد سریع و در عین حال نامتوازن ساختار فضای تبادل اطلاعات، این بستر به یکی از نقاط بالقوه آسیب‌پذیر و خطرناک در جهان مبدل شده است. ضرورت توجه و پرداخت سریع و نظام‌مند، معقول و هدفمند؛ مصون‌سازی این بستر از تهدیدهای موجود به‌منظور حفظ کارکنان در مقابل آسیب‌های این فضا و حریم کارکنان را
می‌طلبد. عنوان دروازه‌ی جهنم، بیان‌ کننده‌ی مخاطرات این پدیده‌ی نوظهور است و می‌تواند نگرانی-های اخلاقی و امنیتی فراوانی را در سازمان تداعی کند. دشمنان متخاصم از این راه،
آسیب‌های جدی را در ابعاد مختلف بر پیکره‌ی سازمان اطلاعاتی پلیس وارد می‌سازند؛ در بعد امنیتی و اطلاعاتی، به دنبال کسب اطلاعات و انتشار آن اخبار در زیر نقاب جاسوسی اینترنتی با آموزش‌های مخرب خرابکاری، به‌دنبال تضعیف و نقصان سامانه‌های امنیتی سازمان هستند؛ در بعد اجتماعی با فراهم آوردن زمینه‌های غیراخلاقی بین جوانان، به ایجاد ارتباطات نامتعارف بین آنها پرداخته و به مسخ هویت و شخصیت آنان اقدام می‌کنند؛ این زمینه‌های غیراخلاقی، بنیان‌های خانوادگی را مورد تهدید قرار داده و با شکل‌گیری خرده فرهنگ‌های مختلف، شکاف بین نسل‌ها را افزایش می‌دهد .
امروزه حضور پلیس در قلمروی مجازی برای واپایش بسیاری از ناهنجاری‌هایی که ممکن است در این محیط شکل بگیرد، امری ضروری است. در این تحقیق برآنیم که با روش
توصیفی– تحلیلی به سؤال‌های زیر پاسخ دهیم "مهم‌ترین راه‌کارهای علمی و عملی مناسب برای افزایش هشیاری و حفاظت از کارکنان در فضای سایبر کدام است؟ راه‌کارهای کاربردی مناسب برای شناسایی تهدیدهای بالقوه کارکنان در فضای تبادل اطلاعات کدام است؟

کلیدواژه‌ها