نقش فرماندهان و مدیران انتظامی در مواجهه با جنگ نرم

نویسندگان

چکیده

مطالعات انجام شده بیانگر آن است که جنگ‌ها شکل‌های مختلفی به خود گرفته‌اند؛ از جمله جنگ نرم که شامل اقدام‌های روانی و تبلیغاتی می‌شود. در جنگ نرم اغلب نیروها از نوع خودی هستند. نیروهای خودی بنا به دلایلی فریب خورده و به اردوگاه دشمن پیوسته‌اند، حال فرماندهی مقابله با چنین جنگی از حساسیت و ظرافت خاصی برخوردار است. هدف این پژوهش آشنا کردن فرماندهان و مدیران ناجا با مفهوم، اهداف، ابزار و شیوه‌های جنگ نرم از منظر وحی الهی، سیره امامان و مقام معظم رهبری و سپس تبیین نقش آنان در خنثی‌سازی جنگ نرم دشمنان می‌باشد.
این پژوهش از نوع کابردی و روش آن توصیفی از نوع کیفی بوده و از روش اسنادی یا کتابخانه‌ای برای گردآوری مطالب و مفاهیم مورد نیاز بهره‌گیری شده است.
یافته‌های حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که اهداف جنگ نرم بر مبنای آیات، روایات و بیانات مقام معظم رهبری شامل موارد زیادی مانند به انحراف بردن انسان‌ها از مسیر توحید، فتنه‌انگیزی، بی‌اعتقاد کردن نسل نو به دین و اصول انقلابی، و... روش‌ها و ابزار این جنگ نیز شامل موارد زیادی از جمله ادعای صلح و دوستی، تبلیغ برای ایجاد فتنه و استحاله کردن هویت ملتها و جوامع، بهتان و افترا، شعر، ادبیات تخدیری، داستان‌سرایی، افسانهسازی، نیروی آگاهی و... می‌باشد. مهم‌ترین ابزار و روش‌های فرماندهان و مدیران انتظامی در خنثی‌سازی جنگ نرم شامل بالا بردن ایمان و معرفت دینی (بصیرت)، فراهم آوردن توان و نیرو برای پیروزی بر دشمن، ایجاد رعب و هراس در دل دشمن، بالا بردن معرفت فرهنگی، داشتن نگاه کلان و بلند به مسائل، داشتن نگاه عمیق و دقیق، هدایتگری، شناسایی مشکل اصلی، شناسایی اهداف دشمن، مطالعه قواعد اسلامی و روابط بینالملل، تشخیص دشمن اصلی از فرعی، شناخت نقاط ضعف و قوت دشمن، مشاهده نامحسوس قرارگاه‌های دشمن و شناخت وظیفه نیروهای مسلح و فرماندهان و مدیران انتظامی است.
می‌توان چنین نتیجه گرفت که موضوع جنگ نرم و ابعاد مختلف آن به‌طور وسیع و گسترده در قرآن کریم، روایات امامان و بیانات مقام معظم رهبری مطرح است و این مطلب میتواند در تعیین خط مشی مأموریتی و مبارزاتی فرماندهان و مدیران ناجا اثرگذار بوده و راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها