شناخت پیشرفته ترین ابزارها و روش‌های جاسوسی و نفوذ دشمن از طریق فن‌آوری و ارائه راه‌کارهای مقابله‌ای

نویسنده

چکیده

جاسوسی الکترونیکی در دسترسی به اطلاعات فردی، بازرگانی، تجاری، نظامی و فرهنگی از بدو تحول در فن‌آوری ارتباطات و صنایع میکروالکترونیک موجب شد که با طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته ابزار و ادوات پیشرفته، نظارت و شنود محیط کار و زندگی بشر از شرایط معمولی و ایمنی خود خارج شده و نگرانیهایی را پدید آورد و نگرانیها زمانی به اوج خود رسید که چنین تجهیزاتی به سهولت و بهای ارزان در دسترس همگان قرار گرفت. در حالیکه در دوره‌های گذشته، دولتها به جهت ایجاد ایمنی و بالا بردن ضرایب امنیتی کشورها با بهای سنگین و به سختی به چنین لوازم و ابزاری دسترسی داشته یا فن‌آوری ارتباطات و مخابرات همان دوران، امکان دسترسی به اطلاعات عمومی را به سهولت در دسترس قرار نمی‌داد. با سیر تحول رشد صنایع میکروالکترونیک و تجهیزات نرم‌افزاری پرقدرت به موازات پیشرفت دانش و فن‌آوری ارتباطات، زمینه توانمندی افراد عادی را نیز در بهم ریختن خلوت انسان‌ها فراهم کرد، به‌طوری که در عصر کنونی دسترسی به ابزار و ادوات مذکور به سهولت خرید نوشابه از فروشگاه شده و ابزار نظارت و واپایش و شنود در اختیار عموم قرار گرفت و ایمنی محیط و اماکن خصوصی افراد به همان نسبت تقلیل یافت. این مقاله که از نوع هدف کاربردی است و از نظر توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد تجهیزات و ابزارهای مقابله با جاسوسی و نفوذ دشمن را که از طریق فن‌آوری( شامل شنودی و بصری در شبکه‌های مخابراتی و خطوط تلفنی و ارتباطات رایانه‌ای و اینترنتی و اماکن کاری و زندگی ما) میباشد، مورد بررسی و مطالعه قرار داده است.

کلیدواژه‌ها