رایانش ابری در خدمت سازمان‌های اطلاعاتی، تهدید یا فرصت

نویسنده

چکیده

امروزه رایانش ابری ، تغییر مهمی را در زندگی به‌وجود آورده است، برنامه‌ها و سندهای شما را از روی میز کار شما به ابر انتقال می‌دهد. برنامه‌ها و فایل‌های شما روی ابری قرار می-گیرند که شامل هزاران رایانه و سرور است که همگی با هم در ارتباط هستند و از طریق یک بستر، قابل ‌دسترسی هستند. با محاسبات ابری هر کاری که شما در حال انجام آن هستید مبتنی بر بستر وب می‌شود. شما می‌توانید به همۀ برنامه‌ها و سندهای خود از هر رایانه‌ای که متصل به شبکه است دسترسی داشته باشید. شما دیگر به یک رایانه وابسته نیستید، می‌توانید از هرجایی به کارهای خود بپردازید چون از هر نقطه‌ای و از طریق وب به آنها دسترسی دارید. رایانش ابری همچنین کارهای گروهی را تسهیل کرده است. محاسبات ابری در نگاه اول، بسیار عجیب به‌نظر می‌رسد ولی اقبالی که دارید این است که شما هم‌اکنون در حال استفاده از آن هستید. اگر از برنامه‌های پست الکترونیکی مثل Gmail یا Hotmail استفاده می‌کنید یا از پیام‌رسان‌های تلفن استفاده می‌کنید، در واقع از محاسبات ابری استفاده می‌کنید. قابلیت‌ها و جذابیت‌های فناوری نوظهور رایانش ابری، سبب شده است تا سازمان‌ها، گرایش زیادی به ایجاد و بهره‌گیری از خدمات ابری داشته باشند. از سوی دیگر ضرورت برقراری ارتباط یکی از اصلی‌ترین نیازهای سازمان‌ها بوده که همواره بخش قابل‌توجهی از سرمایه را به خود اختصاص داده است. با توجه به رشد سریع دنیای فناوری در ابعاد سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و روش‌های انتقال اطلاعات، با استفاده از روش‌هایی محدود به نسخه‌های خاص از نرم‌افزار و سخت‌افزار، قادر به ادارۀ مجموعه‌های گسترده نخواهیم بود. در سازمان-های اطلاعاتی که داشتن یک ارتباط سریع و سرتاسری می‌تواند یکی از مهم‌ترین فاکتورهای ارتقای عملکرد مأموریت‌ها و سطح مطلوبی از بهره‌وری سازمانی در نظر گرفته شود، به‌کارگیری رایانش ابری- با توجه به ماهیت و مأموریت‌ها و همچنین اهمیت اطلاعات در گردش این سازمان‌ها- از جهت‌های مختلف می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق ابتدا رایانش ابری و اجزا، کاربردها، امکانات و قالب‌های(روش‌ها) پیاده‌سازی آن معرفی می‌شود سپس، ضمن بررسی مزایا و عیوب این فناوری و زیرساخت‌های مورد نیاز، یک بررسی موردی در زمینۀ مزایا و عیوب به‌کارگیری و یا عدم به‌کارگیری این فناوری که متوجه سازمان‌های اطلاعاتی است، صورت خواهد پذیرفت.