بررسی چگونگی جاسوسی و نفوذ امنیتی دشمن در فضای مجازی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

در دورانی که به نام عصر اطلاعات و انفجار اطلاعات مشهور شده، شبکة جهانی اینترنت (فضای رایانه‌ای)، یکی از محورهای جدید فعالیت بشری، ظهور یافته و با سرعتی باورنکردنی در حال درهم‌ریختن تمامی مرزها و چارچوب‌های فیزیکی و غیرفیزیکی در همة جامعه‌ها و نهادها و در همة زمینه‌هاست و به بازیگری مهم و اثرگذار مبدل شده است.
این تحقیق سعی دارد تعریفی از جاسوسی، جاسوسی رایانه‌ای و جاسوسی اینترنتی داشته باشد؛ با تأکید بر تمایزهای آن‌ها و معرفی برخی از روش‌های نوین جاسوسی و چگونگی نفوذ دشمن از راه فضای مجازی. افزون بر آن، به این دلیل که جاسوسی جرم است، جاسوسی رایانه‌ای و اینترنتی هم جزء جرم‌ها شمرده می‌شود و در اصل جرم اجتماعی است. در این مقاله سعی کرده‌ایم، با اشاره به گونه‌های جاسوسی و جاسوسان، به شناخت روش‌ها و هدف‌های جاسوسی دست یابیم و همچنین، با بیان راه‌کارهایی برای مقابله با این‌گونه ابزارهای جاسوسی، به برخی از روش‌های نوین جاسوسی که از راه نرم‌افزارها و بدافزارهای نصب‌شده روی رایانه شکل می‌گیرند بپردازیم.

کلیدواژه‌ها