تهدیدها و فرصت‌های محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای تحقق حفاظت اطلاعات تهاجمی در مناطق هدف

نویسندگان

چکیده

داشتن اطلاعات از گذشته، حال و آیندة تهدیدها و فرصت‌ها یکی از دغدغه‌های همیشگی سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی بوده است. در امور اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی، و حفاظت اطلاعاتی چندین اقدام صورت می‌گیرد ـ ‌مانند تهیة برآوردهای عملیاتی، اطلاعاتی، حفاظتی و تحقیقات و آینده‌پژوهی‌ـ که در همة آن‌ها الگوی غالب ابتدا شناسایی و ارزیابی وضعیت خودی و حریف و همچنین وضعیت محیط است، سپس شرایط تحلیل می‌شود و در آخر، محقق به پیش‌بینیِ بیان راه‌کار و پیشنهاد می‌رسد و به‌طورمعمول این اقدام‌ها با اشراف اطلاعاتی میسر می‌شود. اشراف در صورتی مؤثر است که توانایی پیش‌گویی و پیش‌بینی را به ما بدهد. فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی) می‌فرماید: «تلاش دشمن برای نفوذ از جمله تهدیدهای بزرگ است» (25/06/94). با این نظریه، حفاظت اطلاعات در اقدام‌های حفاظتی و صیانتی خود از نیروهای مسلح موظف است، با توجه به تهدیدها و فرصت‌های محیط امنیتی ج. ا. ا. و نیز با توجه به محیط نیروهای مسلح، برای خنثی‌سازی تهدیدهای امنیتی دشمن اقدام کند. حفاظت اطلاعات از جمله سازوکارهای نیروهای مسلح برای حفظ اقتدار و کارکردهای این نهاد شمرده می‌شود. تغییرهای ناگهانی قطب‌های قدرت و تک‌قطبی‌شدن، کشورها را بر آن می‌دارد، در پی حوادث فناورانه، مروری بر آینده داشته باشند. این مقاله در ارتباط با تهدیدها و فرصت‌های محیط امنیتی و تهدیدهای آیندة ج. ا. ا. تنظیم شده است. در دوران پیشرفت پرشتاب فنّاوری و دگرگونی متناسب با زمان، پیش‌بینی در عملیات نظامی کار ساده‌ای نیست؛ اما، باتوجه به تجربه‌ها و مدارک به‌دست‌آمده در جنگ خلیج فارس و کوزوو، می‌توان به نیات دشمنان آینده پی برد و تهدیدها را در این راستا بررسی کرد. در این نوشتار، ضمن طرح چارچوب نظری، برخی از فرصت‌ها و تهدیدهای محیط امنیتی ج. ا. ا. را برمی‌شماریم و چالش‌ها و راه‌کارهای مناسب را برای تحقق و اعتبار یافتن سازمان‌های حفاظت اطلاعات مطلوب نقد می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Threats and Opportunities of the Security Environment of the Islamic Republic of Iran for the Realization of Invasive Intelligence in Target Areas

نویسندگان [English]

  • D. Mohammad nasl
  • D. Katoulinejad
  • A. R. Farashi
چکیده [English]

Background and purpose: Information protection is among the mechanisms of the armed forces to maintain the authority and functions of this institution. The sudden change of power poles and the duplication of those countries will have a future look at technological developments. This article is about threats and opportunities of the security environment and future threats. In a time of technological advancement and timing, prediction of military operations is not easy, but, according to the experience gained in the Persian Gulf War and Kosovo, it is possible to understand the intentions of future enemies and examine the threats in this direction. In this paper, while developing the theoretical framework, some of the opportunities and threats of the security environment. We will review the challenges and solutions for the realization and credibility and desirability of information protection in organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Opportunities
  • Threats
  • security environment
  • organizational culture
  • Information Protection Institutions