تهدیدهای پیش‌‌روی حفاظت اطلاعات‌‌ها در رابطه با وب عمیق شبکه‌‌های پیازی

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: امروزه زیرساخت‌‌های حیاتی در زمینه‌‌های مختلف، وابستگی زیادی به اینترنت پیدا کرده و مزیت‌‌های زیادی نصیب بشر گردیده؛ اما آسیب‌‌پذیری‌‌ها، تهدیدها و مشکلات جدید و خطرناکی ایجاد نموده است. بُعدی از اینترنت دیدنی نیست و برای دیده نشدن برنامه‌‌ریزی شده است؛ و با کمال تعجب خواهید دید که این بُعد، شامل بیش از 95 درصد اطلاعات موجود بر روی اینترنت می‌‌شود که برای شما قابل دسترسی نیست. وب عمیق یکی از کامل‌‌ترین مراجع اطلاعاتی محسوب می‌‌شود که البته این اطلاعات توسط افراد غیر قابل شناسایی نگهداری می‌‌شوند؛ تارشگر‌‌ها و رخنه‌‌گرها بخشی از این افراد را تشکیل می‌‌دهند. هدف: این پژوهش با هدف شناسایی تهدیدهای پیش‌‌روی حفاظت اطلاعات‌‌ها در رابطه با «وب عمیق» و «شبکه‌‌های پیازی» انجام شده است.
روش‌‌شناسی: این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از حیث ابزار گردآوری به‌‌صورت اسنادی و کتابخانه‌‌ای و روش توصیفی؛ همچنین با بهره‌‌گیری از تجارب عملی محقق تدوین شده است.
یافته‌‌ها و نتیجه‌‌گیری: یافته‌‌های تحقیق حاکی از آن است که موتورهای جست‌‌وجو مانند گوگل و بینگ تنها حدود 5درصد از محتوای اینترنت را پوشش می‌‌دهند و 95 درصد مابقی فضای وب، مانند کوه یخی در زیر آب، مربوط به بخش‌‌های «وب عمیق» و «وب تاریک» است؛ یعنی جایی که کمتر کسی توانایی و حق دسترسی به آن را دارد. بخش عمده‌‌ای از فعالیت‌‌هایی که در فضای مجازی صورت می‌‌پذیرد، قابل شناسایی نیست و هیچ سازمان یا موتور جست‌‌وجویی توانایی ردیابی این فعالیت‌‌ها را ندارد؛ به همین دلیل از این بخش وب، بیشتر برای انجام کارهای غیرقانونی نظیر: خرید و فروش مواد مخدر، سلاح، قتل و... استفاده می‌‌شود؛ بنابراین، با شناسایی دنیای نادیده اینترنت می‌‌توان نسبت به بهبود انجام مأموریت حفاظت اطلاعات‌‌ها اقدام کرد.

کلیدواژه‌ها