راه‌‌های واپایش جرایم امنیتی کارکنان در فضای مجازی

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: امروزه اهمیت و نقش واپایش‌‌های داخلی در سازمان‌‌های نظام‌‌محور بر کسی پوشیده نیست. در کنار تمامی مزایای فضای مجازی، مخاطره‌‌های بسیاری نیز همواره ذهن مدیران وگردانندگان سازمان‌‌های اطلاعاتی و نظامی را به خود مشغول ساخته است و بدون سازوکار مناسب و اقدام‌‌های واپایشی نمی‌‌توان از تهدیدها و خطرهای فضای مجازی در امان بود. تهدیدهای جدیدی که به سبب بهره‌‌گیری از فضای مجازی و شبکه‌‌های اجتماعی پدید آمده است، بازبینی در روش‌‌های واپایش کارکنان را ایجاب می‌‌نماید. هدف: این مقاله در پی آن است تا روش‌‌های واپایش جرایم کارکنان در فضای مجازی را برشماری و ضمن بیان اقدام‌‌های پیشگیرانه برای صیانت کارکنان از تهدیدهای امنیتی در این فضا، روش‌‌های کشف و شناسایی فعالیت‌‌های مجرمانه را ارائه نماید.
روش‌‌شناسی: این تحقیق از نظر هدف «کاربردی» و از نظر روش «توصیفی» (اسنادی و کتابخانه‌‌ای) است.
یافته‌‌ها و نتیجه‌‌گیری: مقالۀ حاضر با طرح دیدگاه‌‌های صاحب‌‌نظران و مقام معظم رهبری(مدظله‌‌العالی) دربارۀ فضای مجازی؛ متغیرهای موجود، خصیصه‌‌ها، تهدیدها، جرایم، فرصت‌‌ها و بسترها را بیان و با ارائۀ مدل مفهومی، ضرورت واپایش کارکنان در فضای مجازی را تفهیم می‌‌کند و با ارائه سه پیشنهاد دربارۀ تربیت کارشناسان خبره در واپایش، ایجاد ساختار مناسب و تهیۀ زیرساخت‌‌های سخت‌‌افزاری و نرم‌‌افزاری و بهره‌‌گیری از ظرفیت‌‌ها، نوشتار خود را به پایان می‌‌رساند.

کلیدواژه‌ها