ارائه الگوی فرایندی پی جویی جرائم در گوشی‌‌های هوشمند

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: در سال‌های اخیر شاهد تغییر مداوم فنّاوری از رایانه‌های رومیزی به دستگاه‌‌های تلفن همراه بوده‌ایم. محبوبیت گوشی‌‌های هوشمند به عنوان ابزاری پرکاربرد و چند منظوره که در سطوح مختلف جامعه نفوذ پیدا کرده، در حال افزایش است. گوشی‌‌های هوشمند به دلیل چند منظوره بودن برای انجام اموری همچون پرداخت قبوض، خرید برخط، مدیریت حساب مالی، جستجو در شبکه‌‌های اجتماعی و رایانامه به‌کار می‌روند ازاین‌رو به اطلاعات مهم و حساسی دسترسی دارند که می‌تواند فرصت مناسبی برای مجرمان سایبری فراهم کند. شبیه تمام فنّاوری‌‌های دیگر، نقص‌‌های امنیتی تلفن‌‌های همراه هوشمند، افراد و سازمان‌‌ها را در معرض خطرهای جدی قرار می‌دهد. دستگاه‌‌های غیر امن، برنامه‌‌های کاربردی دارای نشتی و آسیب‌پذیری، ایجاد آسیب‌پذیری به صورت سلاحی علیه امنیت و افزایش نرخ توسعة بدافزار‌های پیشرفته تلفن همراه، همگی تهدیدهایی جدی برای زیست‌بوم سامانة هوشمند تلفن همراه محسوب می‌شوند. مجموعه این زیست‌بوم ناامن چگونگی تفکر در مورد پاسخ به جرائم گوشی‌‌های هوشمند را شکل می‌دهد و ارگان‌ها، سازمان‌‌های خصوصی و دولتی را ملزم به پشتیبانی از راهبرد پاسخ به جرائم گوشی‌‌های هوشمند می‌کند. هدف از این تحقیق ارائه یک الگوی مفهومی کاربردی برای ارائه پاسخی متفاوت از پاسخ به جرائم رایانة شخصی و رایانة همراه است.
روش‌شناسی: در این نوشتار از روش توصیفی با بهره‌گیری از منابع اسنادی، کتابخانه‌ای و رایانه‌ای استفاده‌ شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: از آن‌جایی‌که پاسخ به این‌گونه جرائم به دلایلی که بیان خواهد شد، متفاوت از پاسخ به جرائم رایانة شخصی و رایانة همراه است، در این تحقیق فرایند رسیدگی به جرائم گوشی‌‌های هوشمند و کارکرد‌های سایبری وابسته، انواع جرائم تلفن همراه، ابزار‌های مورد نیاز برای رسیدگی به این جرائم بررسی، تبیین و یک الگوی مفهومی کاربردی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها