نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در هشداردهی‌ سازمان‌های امنیتی، اطلاعاتی و حفاظتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، گرایش مدیریت رسانه (m.gholizadeh149@gmail.com)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی امین (mahdisalehbar@gmail.com)

چکیده

زمینه و هدف: به‌کارگیری واستفاده از فناوری نوین در عصر کنونی فراگیر بوده و همه‌جا از سودمندی یا ضرورت استفاده از رایانه، اینترنت و فضای مجازی سخن در میان است به همین خاطر مدیران کاربرد مفید و اثربخش سیستم فناوری اطلاعات در سازمان‎‌ها را می‌دانند چرا که از شرایط اولیه موفقیت برای سازمان‌های امروزی به شمار می‌رود. تعیین میزان این تحقق، از دغدغه‌های مهم تصمیم‌گیرندگان سازمانی است؛ بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر به‌کارگیری سیستم فناوری اطلاعات بر هشداردهی در سازمان‌های امنیتی است.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و با روش توصیفی است. برای گرداوری اطلاعات از روش اسنادی و کتابخانه‌ای استفاده ‌شده و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات کسب ‌شده به‌صورت کیفی و مبتنی بر استنتاج محققان از منابع و متون بوده است؛ از همین رو، درصدد معرفی اجمالی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات. در هشداردهی سازمان‌های امنیتی است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد، فناوری اطلاعات بر ابعاد مختلف سازمان به‌ویژه هشداردهی تأثیرگذار است و استفادة هوشمندانه از فناوری اطلاعات در سازمان‌های اطلاعاتی و حفاظتی باعث کاهش تمرکزگرایی، کاهش لایه‌های مدیریتی (پیچیدگی) و در نهایت افزایش سرعت در تصمیم‌گیری و کاهش رسمیت در سازمان می‌شود و با خودکارسازی فرایندهای اداری و خدماتی و توسعة شبکه‌های گسترده مبتنی بر بانک‌های اطلاعاتی، سبب افزایش اشراف مدیریتی کلیه سطوح مدیران در سازمان‌های حفاظتی و اطلاعاتی و حذف کارهی زائد و موازی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


ابویی مهریزی، محمدعلی و حسین مطهری‌نژاد (1395)، «نقش پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان های امروزی»، کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری، تهران، برگرفته از
https://civilica.com/doc/605902
اسلاتر، ریچارد (1386)، دانش واژه آینده‌پژوهی، ترجمة عبدالحمید کرامت‌زاده و همکاران، مؤسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی تهران.
بی‌نام (1394)، دستورکار اجرایی سازوکار هشداردهی یکی از سازمان‌های حفاظتی، مورخ (31/5/94).
جمال‌پور، حسین (1384)، معماری اینترنت، تهران: انتشارات جلوه.
جمشیدیان، هادی (1390)، «فرایند تحقق اشراف اطلاعاتی»، فصلنامه جامعه اطلاعاتی، شماره 16، تهران: مرکز آموزشی شهید سپهبد صیاد شیرازی.
حاجیانی، ابراهیم (1390)، «هشداردهی: کارکرد تحلیل اطلاعاتی در پیشگیری از غافلگیری»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال چهاردهم، شماره 3، شماره مسلسل 53، صص: 127-152.
حاجیانی، ابراهیم (1394)، «چالش‌های نظام هشداردهی و فرایند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری»، پرده‌نگار ارائه شده در کارگاه آموزشی هشداردهی اطلاعاتی و حفاظت اطلاعاتی، پژوهشکده مطالعات راهبردی دانشکده فارابی، ساحفاجا، 16/12/1394.
خزایی، سعید (1390)، «چیستی و چرایی مطالعات آینده»، بنیان‌های آینده‌پژوهی مدرن، برگرفته از http://ayandehpajoohi.com/articles/futuresstudies
دشتی، محمد (1392)، ترجمة نهج‌البلاغه، قم: ظهور.
رابینز، استیفن (1378)، «مبانی رفتار سازمانی»، ترجمه علی پارسائیان و سید مهدی اعرابی، چاپ دوم، تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
صحیفه نور، مجموعه آثار و بیانات رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) (03/12/1367).
عبدالله‌خانی، علی (1390)، «فنون پیش‌بینی»، تهران: ابرار معاصر.
عسگری، شاداب (1390)، «نقش آینده‌پژوهی در برنامه‌ریزی‌های کلان سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی»، فصلنامة دانش حفاظتی و امنیتی، س 6، ش 19.
فتحیان، محمد و سیدحاتم مهدوی‌نور (1387)، مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات، دهم، تهران.
کتولی‌نژاد، خدابخش‌(1390)؛ آشنایی با ساختارهای سازمان‌های اطلاعاتی، تهران: معاونت نیروی انسانی ساحفاناجا.
کریمایی، علی‌اعظم (1390)، «بررسی شیوه‌های نوین شایسته‌سالاری حفاظتی و امنیتی»، مجموعه مقالات شایسته‌سالاری حفاظتی، دفتر تحقیق و پژوهش ساحفاناجا، تهران: حدیث کوثر.
لغت‌نامه هوشیار (1390)، نگارش 9، مؤسسه فرهنگی هنری، لوح فشرده.
محمدی (1399)، «به‌کارگیری فناوری اطلاعات باعث کاهش هزینه‌های پیشگیرانه»، پایان‌نامه برگرفته از      https://rar.kowsarblog.ir
مردانی، محمدطاهر؛ اسکندر صفری و رضا طلایی (1399)، «تبیین نظارت در سازمان‌های اطلاعاتی با تأکید بر رهنمودها، تدابیر و فرامین فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی) (مورد مطالعه: پاواناجا)»، فصلنامه مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی، دوره 15، شماره 54، صص: 162-137.
هایده، لاله (1377)، معماران دورة اسلامی، دانش نظری و کاربرد عملی آن، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی: میراث جاویدان، دوره 6، ش 4-3، صص: 50-39.
وب‌گاه‌ مقام معظم رهبری (KHAMENEI.IR).
Eisenach, J. Lenard, T & McGonegal, S. (2001). The Digital Economy Factbook, Third Edition, Washington, D.C.: The Progress & Freedom Foundation, pp. 79, 84