دوره و شماره: دوره 15، شماره 54، بهار 1399، صفحه 1-162 

مقاله پژوهشی

1. امکان‌سنجی پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های اطلاعاتی

صفحه 1-30

اکبر استرکی؛ حبیب قنبری؛ کورش ولی خانی